bitcoin bitcoin
قیمت خرید (تومان) 647,017,120
قیمت فروش (تومان) 640,755,664
قیمت (دلار) 20,871.5200000
tether tether
قیمت خرید (تومان) 31,000
قیمت فروش (تومان) 30,700
قیمت (دلار) 1.0000000
ethereum ethereum
قیمت خرید (تومان) 37,138,000
قیمت فروش (تومان) 36,778,600
قیمت (دلار) 1,198.0000000
dogecoin dogecoin
قیمت خرید (تومان) 2,234.17
قیمت فروش (تومان) 2,212.549
قیمت (دلار) 0.0720700
ripple ripple
قیمت خرید (تومان) 10,930.6
قیمت فروش (تومان) 10,824.82
قیمت (دلار) 0.3526000
litecoin litecoin
قیمت خرید (تومان) 1,728,250
قیمت فروش (تومان) 1,711,525
قیمت (دلار) 55.7500000
bitcoincash bitcoincash
قیمت خرید (تومان) 3,456,500
قیمت فروش (تومان) 3,423,050
قیمت (دلار) 111.5000000
tron tron
قیمت خرید (تومان) 2,106.76
قیمت فروش (تومان) 2,086.372
قیمت (دلار) 0.0679600
binancecoin binancecoin
قیمت خرید (تومان) 7,235,400
قیمت فروش (تومان) 7,165,380
قیمت (دلار) 233.4000000
chainlink chainlink
قیمت خرید (تومان) 202,430
قیمت فروش (تومان) 200,471
قیمت (دلار) 6.5300000
polkadot polkadot
قیمت خرید (تومان) 241,490
قیمت فروش (تومان) 239,153
قیمت (دلار) 7.7900000
zcash zcash
قیمت خرید (تومان) 1,934,400
قیمت فروش (تومان) 1,915,680
قیمت (دلار) 62.4000000
monero monero
قیمت خرید (تومان) 3,760,300
قیمت فروش (تومان) 3,723,910
قیمت (دلار) 121.3000000
eos eos
قیمت خرید (تومان) 30,504
قیمت فروش (تومان) 30,208.8
قیمت (دلار) 0.9840000
ethereum-classic ethereum-classic
قیمت خرید (تومان) 505,920
قیمت فروش (تومان) 501,024
قیمت (دلار) 16.3200000
cardano cardano
قیمت خرید (تومان) 15,069.1
قیمت فروش (تومان) 14,923.27
قیمت (دلار) 0.4861000
cosmos cosmos
قیمت خرید (تومان) 246,760
قیمت فروش (تومان) 244,372
قیمت (دلار) 7.9600000
qtum qtum
قیمت خرید (تومان) 91,977
قیمت فروش (تومان) 91,086.9
قیمت (دلار) 2.9670000
algorand algorand
قیمت خرید (تومان) 10,174.2
قیمت فروش (تومان) 10,075.74
قیمت (دلار) 0.3282000
bittorrent bittorrent
قیمت خرید (تومان) 86.087
قیمت فروش (تومان) 85.2539
قیمت (دلار) 0.0027770
stellar stellar
قیمت خرید (تومان) 3,651.8
قیمت فروش (تومان) 3,616.46
قیمت (دلار) 0.1178000
iota iota
قیمت خرید (تومان) 8,928
قیمت فروش (تومان) 8,841.6
قیمت (دلار) 0.2880000
monaco monaco
قیمت خرید (تومان) 85,064
قیمت فروش (تومان) 84,240.8
قیمت (دلار) 2.7440000
paxos-standard paxos-standard
قیمت خرید (تومان) 30,987.6
قیمت فروش (تومان) 30,687.72
قیمت (دلار) 0.9996000
trueusd trueusd
قیمت خرید (تومان) 31,034.1
قیمت فروش (تومان) 30,733.77
قیمت (دلار) 1.0011000
harmony harmony
قیمت خرید (تومان) 690.37
قیمت فروش (تومان) 683.689
قیمت (دلار) 0.0222700
binance-usd binance-usd
قیمت خرید (تومان) 31,031
قیمت فروش (تومان) 30,730.7
قیمت (دلار) 1.0010000
holo holo
قیمت خرید (تومان) 70.308
قیمت فروش (تومان) 69.6276
قیمت (دلار) 0.0022680
enjin-coin enjin-coin
قیمت خرید (تومان) 17,732
قیمت فروش (تومان) 17,560.4
قیمت (دلار) 0.5720000
chiliz chiliz
قیمت خرید (تومان) 3,348
قیمت فروش (تومان) 3,315.6
قیمت (دلار) 0.1080000
tomochain tomochain
قیمت خرید (تومان) 15,469
قیمت فروش (تومان) 15,319.3
قیمت (دلار) 0.4990000
wink wink
قیمت خرید (تومان) 3.7262
قیمت فروش (تومان) 3.69014
قیمت (دلار) 0.0001202
pundi-x pundi-x
قیمت خرید (تومان) 217.9331
قیمت فروش (تومان) 215.82407
قیمت (دلار) 0.0070301
filecoin filecoin
قیمت خرید (تومان) 177,630
قیمت فروش (تومان) 175,911
قیمت (دلار) 5.7300000
neo neo
قیمت خرید (تومان) 292,950
قیمت فروش (تومان) 290,115
قیمت (دلار) 9.4500000
decentraland decentraland
قیمت خرید (تومان) 29,419
قیمت فروش (تومان) 29,134.3
قیمت (دلار) 0.9490000
pancake-swap pancake-swap
قیمت خرید (تومان) 102,765
قیمت فروش (تومان) 101,770.5
قیمت (دلار) 3.3150000
ontology ontology
قیمت خرید (تومان) 7,517.5
قیمت فروش (تومان) 7,444.75
قیمت (دلار) 0.2425000
waves waves
قیمت خرید (تومان) 181,350
قیمت فروش (تومان) 179,595
قیمت (دلار) 5.8500000
swipe swipe
قیمت خرید (تومان) 13,361
قیمت فروش (تومان) 13,231.7
قیمت (دلار) 0.4310000
uniswap uniswap
قیمت خرید (تومان) 164,610
قیمت فروش (تومان) 163,017
قیمت (دلار) 5.3100000
vechain vechain
قیمت خرید (تومان) 766.94
قیمت فروش (تومان) 759.518
قیمت (دلار) 0.0247400
1inch 1inch
قیمت خرید (تومان) 20,460
قیمت فروش (تومان) 20,262
قیمت (دلار) 0.6600000
shiba-uni shiba-uni
قیمت خرید (تومان) 0.34316
قیمت فروش (تومان) 0.33311
قیمت (دلار) 0.0000110
hedera-hashgraph hedera-hashgraph
قیمت خرید (تومان) 2,145.2
قیمت فروش (تومان) 2,124.44
قیمت (دلار) 0.0692000
matic matic
قیمت خرید (تومان) 16,492
قیمت فروش (تومان) 16,332.4
قیمت (دلار) 0.5320000
solana solana
قیمت خرید (تومان) 1,190,090
قیمت فروش (تومان) 1,178,573
قیمت (دلار) 38.3900000
theta theta
قیمت خرید (تومان) 40,920
قیمت فروش (تومان) 40,524
قیمت (دلار) 1.3200000
theta-fuel theta-fuel
قیمت خرید (تومان) 1,624.4
قیمت فروش (تومان) 1,608.68
قیمت (دلار) 0.0524000
usd-coin usd-coin
قیمت خرید (تومان) 31,031
قیمت فروش (تومان) 30,730.7
قیمت (دلار) 1.0010000
keep-network keep-network
قیمت خرید (تومان) 19,378.1
قیمت فروش (تومان) 19,190.57
قیمت (دلار) 0.6251000
perlin perlin
قیمت خرید (تومان) 501.89
قیمت فروش (تومان) 497.033
قیمت (دلار) 0.0161900
bitcoin-down bitcoin-down
قیمت خرید (تومان) 1,180.294
قیمت فروش (تومان) 1,168.8718
قیمت (دلار) 0.0380740
internet-computer internet-computer
قیمت خرید (تومان) 177,630
قیمت فروش (تومان) 175,911
قیمت (دلار) 5.7300000
fantom fantom
قیمت خرید (تومان) 8,565.3
قیمت فروش (تومان) 8,482.41
قیمت (دلار) 0.2763000
smooth-love-potion smooth-love-potion
قیمت خرید (تومان) 128.03
قیمت فروش (تومان) 126.791
قیمت (دلار) 0.0041300
dydx dydx
قیمت خرید (تومان) 42,780
قیمت فروش (تومان) 42,366
قیمت (دلار) 1.3800000
dai dai
قیمت خرید (تومان) 31,585.9
قیمت فروش (تومان) 31,280.23
قیمت (دلار) 1.0189000
gala gala
قیمت خرید (تومان) 1,864.03
قیمت فروش (تومان) 1,845.991
قیمت (دلار) 0.0601300
axie-infinity axie-infinity
قیمت خرید (تومان) 496,620
قیمت فروش (تومان) 491,814
قیمت (دلار) 16.0200000
avax avax
قیمت خرید (تومان) 598,920
قیمت فروش (تومان) 593,124
قیمت (دلار) 19.3200000
bit-torrent-new bit-torrent-new
قیمت خرید (تومان) 0.02604
قیمت فروش (تومان) 0.02579
قیمت (دلار) 0.0000008
jasmy jasmy
قیمت خرید (تومان) 302.653
قیمت فروش (تومان) 299.7241
قیمت (دلار) 0.0097630
stepn stepn
قیمت خرید (تومان) 29,463.64
قیمت فروش (تومان) 29,178.508
قیمت (دلار) 0.9504400
mines-of-dalarnia mines-of-dalarnia
قیمت خرید (تومان) 9,680.68
قیمت فروش (تومان) 9,586.996
قیمت (دلار) 0.3122800
terra terra
قیمت خرید (تومان) 2.63996
قیمت فروش (تومان) 2.61441
قیمت (دلار) 0.0000852
constitution constitution
قیمت خرید (تومان) 762.6
قیمت فروش (تومان) 755.22
قیمت (دلار) 0.0246000
biswap biswap
قیمت خرید (تومان) 10,598.9
قیمت فروش (تومان) 10,496.33
قیمت (دلار) 0.3419000
terra-usd terra-usd
قیمت خرید (تومان) 7,619.149
قیمت فروش (تومان) 7,545.4153
قیمت (دلار) 0.2457790
zilliqa zilliqa
قیمت خرید (تومان) 1,379.81
قیمت فروش (تومان) 1,366.457
قیمت (دلار) 0.0445100
ooki-protocol ooki-protocol
قیمت خرید (تومان) 136.71
قیمت فروش (تومان) 135.387
قیمت (دلار) 0.0044100
hifi-finance hifi-finance
قیمت خرید (تومان) 120.9
قیمت فروش (تومان) 119.73
قیمت (دلار) 0.0039000
live-reserve-rights live-reserve-rights
قیمت خرید (تومان) 270.32
قیمت فروش (تومان) 267.704
قیمت (دلار) 0.0087200
ac-milan-fan-token ac-milan-fan-token
قیمت خرید (تومان) 93,186
قیمت فروش (تومان) 92,284.2
قیمت (دلار) 3.0060000
near-protocol near-protocol
قیمت خرید (تومان) 114,669
قیمت فروش (تومان) 113,559.3
قیمت (دلار) 3.6990000
graph graph
قیمت خرید (تومان) 3,351.1
قیمت فروش (تومان) 3,318.67
قیمت (دلار) 0.1081000
mobox mobox
قیمت خرید (تومان) 18,662
قیمت فروش (تومان) 18,481.4
قیمت (دلار) 0.6020000
0x 0x
قیمت خرید (تومان) 9,854.9
قیمت فروش (تومان) 9,759.53
قیمت (دلار) 0.3179000
skale-network skale-network
قیمت خرید (تومان) 1,754.6
قیمت فروش (تومان) 1,737.62
قیمت (دلار) 0.0566000
oasis-network oasis-network
قیمت خرید (تومان) 1,585.03
قیمت فروش (تومان) 1,569.691
قیمت (دلار) 0.0511300
moviebloc moviebloc
قیمت خرید (تومان) 90.644
قیمت فروش (تومان) 89.7668
قیمت (دلار) 0.0029240
marlin marlin
قیمت خرید (تومان) 318.06
قیمت فروش (تومان) 314.982
قیمت (دلار) 0.0102600
ftx-token ftx-token
قیمت خرید (تومان) 834,520
قیمت فروش (تومان) 826,444
قیمت (دلار) 26.9200000
alien-worlds alien-worlds
قیمت خرید (تومان) 855.6
قیمت فروش (تومان) 847.32
قیمت (دلار) 0.0276000
iost iost
قیمت خرید (تومان) 445.47
قیمت فروش (تومان) 441.159
قیمت (دلار) 0.0143700
thorchain thorchain
قیمت خرید (تومان) 64,201
قیمت فروش (تومان) 63,579.7
قیمت (دلار) 2.0710000
syscoin syscoin
قیمت خرید (تومان) 4,414.4
قیمت فروش (تومان) 4,371.68
قیمت (دلار) 0.1424000
vulcan-forged vulcan-forged
قیمت خرید (تومان) 98,890
قیمت فروش (تومان) 97,933
قیمت (دلار) 3.1900000
mina-protocol mina-protocol
قیمت خرید (تومان) 20,987
قیمت فروش (تومان) 20,783.9
قیمت (دلار) 0.6770000
bakery bakery
قیمت خرید (تومان) 7,812
قیمت فروش (تومان) 7,736.4
قیمت (دلار) 0.2520000
secret secret
قیمت خرید (تومان) 33,573
قیمت فروش (تومان) 33,248.1
قیمت (دلار) 1.0830000
binaryx binaryx
قیمت خرید (تومان) 3,828,500
قیمت فروش (تومان) 3,791,450
قیمت (دلار) 123.5000000
ellipsis ellipsis
قیمت خرید (تومان) 21.39
قیمت فروش (تومان) 21.183
قیمت (دلار) 0.0006900
aave aave
قیمت خرید (تومان) 1,990,200
قیمت فروش (تومان) 1,970,940
قیمت (دلار) 64.2000000
luna luna
قیمت خرید (تومان) 67,964.4
قیمت فروش (تومان) 67,306.68
قیمت (دلار) 2.1924000

قیمت ارز دیجیتال چرا مهم است؟

قیمت ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین بخش‌های زندگی خیلی از آدم‌ها شده است و امکان دارد با تغییرات لحظه ای قیمت ارز دیجیتال، افراد یا سرمایه خود را از دست بدهند و یا چند برابرش کنند. به همین خاطر با خبر بودن از قیمت لحظه ای ارز دیجیتال یک امری واجب برای هر خریدار ارز دیجیتال است و با خبر نداشتن از نرخ ارز دیجیتال نمی‌توان انتظار داشت که در بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت رسید.

 

آخرین قیمت ارز دیجیتال

ما این صفحه از وبسایت اکس اونیکس را برای آگاهی شما عزیزان از آخرین قیمت ارز دیجیتال تدارک دیده‌ایم. کافیست که هر موقع اراده کردید، این صفحه را در مرورگر خود باز کنید تا از آخرین قیمت ارز دیجیتال آگاه شوید. کارشناسان صرافی اکس اونیکس در تلاش هستند که آخرین قیمت ارز دیجیتال را برایتان در این صفحه فراهم کنند.

 

قیمت لحظه‌ ای ارز دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال دیگر خبری از قیمت روز نیست و تمامی قیمت ارز های دیجیتال به صورت لحظه ای در حال تغییر هستند و ممکن است این تغییرات لحظه ای نرخ ارز دیجیتال، تاثیرات منفی بر روی سرمایه شما داشته باشد. به همین خاطر بهتر است که قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را دنبال کنید. تمامی قیمت ارزهای دیجیتال این صفحه به صورت لحظه ای آپدیت می‌شوند و شما می‌توانید قیمت ارز دیجیتال موردنظرتان را در هر ساعت از روز به صورت لحظه ای و زنده مشاهده کنید. از جمله ارزهای دیجیتال مهمی که در این صفحه قیمتشان به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند می‌توان به بیتکوین، دوج کوین، وینک، شیبا، ترون و… اشاره کرد. در لیست قیمت ارز دیجیتال صرافی آنلاین اکس اونیکس بیش از 50 ارز دیجیتال مهم حضور دارند.

 

 

قیمت ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شوند؟

از آن جایی که ارز دیجیتال یک بازار نوپا محسوب می‌شود، قیمت آن دستخوش تغییرات و نوسانات زیادی می‌شود و به همین خاطر این بازار معمولا بی‌ثبات است. اما همین نوسانات قیمت ارز دیجیتال باعث شده است که افراد زیادی به دنیای ارزهای دیجیتال علاقه‌مند شده و با تصور یک شبه پولدار شدن، وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند.

حال برای شما شاید سوال باشد که قیمت ارزهای دیجیتال بر چه اساسی تعیین می‌شوند که باید بگوییم قیمت ارزهای دیجیتال به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله می‌توان به عرضه و تقاضا، مقررات و مسائل سیاسی، طرح های مارکتینگ، پشتیبانی جامعه و… اشاره کرد.

 

دستکاری قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است؟

دستکاری و تغییر قیمت ارز دیجیتال یک موضوعی است که همیشه هنگام سقوط و یا صعود شدید قیمت یک ارز دیجیتال مطرح می‌شود. به دلیل شفاف نبودن و نوپا بودن بازار ارزهای دیجیتال، امکان دستکاری قیمت در این بازار بسیار بالاست. به نظر می‌رسد با بزرگتر شدن بازار ارزهای دیجیتال و نبودن قانون گذاری درست، دستکاری قیمت در آینده بیشتر نیز خواهد شد.

 

پیش بینی قیمت ارز دیجیتال

چه خوب میشد اگر سوار ماشین زمان می‌شدیم و فقط به یک سال آینده سفر می‌کردیم تا از نرخ ارز دیجیتال در آن زمان با خبر شویم و انتخاب‌های درستی را برای خرید ارز دیجیتال انجام دهیم. مطمئنا به این شکل می‌توانستیم بی راحتی آب خوردن میلیاردر شویم. اما این موضوع امکان پذیر نیست. به همین دلیل افراد زیادی هستند که به دنبال پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال هستند تا شاید بتوانند از این طریق ثروتمند شوند. افراد زیادی به دنبال نرم افزار پیش بینی قیمت ارز دیجیتال، سایت های پیش بینی ارز دیجیتال و یا کانال پیش بینی ارز دیجیتال هستند اما باید این نکته را در نظر گرفت که امکان پیش آمدن هر اتفاقی در آینده وجود دارد و حتی با دانش‌ترین افراد نیز نمی‌توانند آینده را به صورت دقیق پیشبینی کنند. با توجه به این موضوع، هیچ تضمینی برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال وجود ندارد. در طول چند سال اخیر پیش بینی های عجیبی از قیمت ارز دیجیتال شده بود که مُهر تاییدی برای این موضوع هستند. به طور مثال گفته میشد که قیمت بیت کوین به یک میلیون دلار می‌رسد یا این که عده‌ای می‌گفتند ارزهای دیجیتال به کلی نابود خواهند شد. توصیه تیم اکس اونیکس به شما عزیزان این است که به دنبال چنین شایعاتی نباشید و سعی کنید با دانش خودتان وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید.